Intervisie

Leren van en met collega’s door middel van reflectie en intervisie is een goede manier om de samenwerking te verbeteren en persoonlijke leerdoelen te bereiken. De onderlinge sfeer verbetert en de collegialiteit neemt toe. Intervisie heeft met name toegevoegde waarde als de deelnemende collega’s bereid zijn elkaar een spiegel voor te houden en er zelf ook recht in te kijken… Dan vallen de kwartjes en veranderen zelfs de meest hardnekkige gedragspatronen.

Door gerichte begeleiding leer ik aan groepen medewerkers om op een methodische manier werkvraagstukken met elkaar te onderzoeken en zo collegiale consultatie tot stand te brengen. Ik put daarbij uit een waaier aan verschillende intervisiemethoden; van de ‘roddeltechniek’ tot de Socratische dialoog.